เราเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ บทความทั้งหมดมีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่ มีความผิดตามกฎหมาย
 
 VDO ล่าสุดจาก YO Channel

JAMES BOND THEME
Create Date 28 Jun 2020
>>Watch this vdo on Youtube


ความรู้
How To Set Up Your Home Studio For Top-Tier Sound - BehindTheSpeakers.com
>>>Watch VDO
MOTU M2, Audient ID4, SSL2 and Audient EVO 4
>>>Watch VDO
MOTU M4 vs Solid State Logic SSL2
>>>Watch VDO
How to set the height of your guitar pickups for optimal tone.
>>>Watch VDO
Acoustic Guitar Pickup Buyer's Guide
>>>Watch VDO
ข่าวสาร
BEST AUDIOPHILE HEADPHONES! (2020)
>>>Watch VDO
Top 5 BEST Budget Headphones (2020)
>>>Watch VDO
Neumann Large Diaphragm Condenser Microphone Shootout | Vintage King
>>>Watch VDO
Cinema Cafe Overture
>>>Watch VDO
ทดสอบ Product
Sennheiser EM 2050 part II
>>>Watch VDO
beyerdynamic DT990
>>>Watch VDO
Yotin Audio PRD Training
>>>Watch VDO
Mixing / Mastering
AUTOMATICA - Robots Vs. Music - Nigel Stanford
>>>Watch VDO
MOZART ON GUITAR (Turkish March) - Luca Stricagnoli
>>>Watch VDO
RA Sessions: Kerri Chandler - Reel-To-Reel Session | Resident Advisor
>>>Watch VDO
Tape Tapping│テープタップ奏法 - Open Reel Ensemble
>>>Watch VDO
Copyright © totalsoundmag.com 2012 | Webmail จำนวนผู้เข้าชม