เราเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ บทความทั้งหมดมีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่ มีความผิดตามกฎหมาย
   บทความทดสอบ
ARX Systems
โดย กองบรรณาธิการ | 07 Jan 2021

 ARX Systems

วางตลาดสินค้า USB DI-Q USB Analog Interface สำหรับใช้งานเพื่อการฟังเช็ค monitor ในทุกรูปแบบการใช้งานผ่านหูฟัง โดยมาพร้อมช่องต่อ USB ที่แปลงสัญญาณจิตอลเป็นอนาลอกและสามารถต่อพ่วงใช้งานหูฟังได้ 1ช่องพร้อมทั้งส่งสัญญาณขาออกผ่านขั้วต่อ XLR มีสวิทช์ ground lift พร้อมสวิทช์ปิดเปิดระบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.arx.com.au

Copyright © totalsoundmag.com 2012 | Webmail จำนวนผู้เข้าชม