เราเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ บทความทั้งหมดมีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่ มีความผิดตามกฎหมาย
   ข่าวสาร
จบแล้วอีกหนึ่งรุ่นการสอนในตำแหน่งอาจารย์พิเศษ
โดย กองบรรณาธิการ | 17 Mar 2020

 จบแล้วอีกหนึ่งรุ่นการสอนในตำแหน่งอาจารย์พิเศษให้กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับการสอนในหัวข้อวิชาระบบเสียง Music & Sound Effects เพื่อปูแนวทางการเตรียมตัวในสายงานสื่อสารมวลชนยุคใหม่
ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล ด้วยความเคารพมา ณ ที่นี่ และลูกศิษย์นักศึกษาที่น่ารักทุกคน ขอให้ทุกๆคนสร้างแนวทางการศึกษาอย่างมีระบบให้กับตัวเอง ปูรากฐานความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนในวิชาชีพในอนาคต 

 

Copyright © totalsoundmag.com 2012 | Webmail จำนวนผู้เข้าชม