เราเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ บทความทั้งหมดมีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่ มีความผิดตามกฎหมาย
   บทความทั่วไป
  ม่านกันไฟ หรือ ม่านนิรภัย หรือ ม่านกันไฟลาม
......
>>>More
  อุปกรณ์แสง เสียง ภาพ และเทคนิคพิเศษ
ระบบไฟเวทีเพื่อการแสดง ใช้สร้างสรรค์ภาพเงาของวัตถุให้ปรากฏใกล้ไกลจากผ้ารับภาพผืนใหญ่ด้านในของเวที...................
......
>>>More
  อุปกรณ์แสง เสียง ภาพ และเทคนิคพิเศษ
โคมไฟแบบกระจายแสงที่ใช้ส่องพื้นที่ทั่วไปที่อยู่ด้านในของเวที จะกระจายแสงได้กว้าง ยิ่งห่างเท่าใดแสงก็ยิ่งกระจายกว้างขึ้นเท่านั้น............ ......
>>>More
  ระบบไฟเวทีเพื่อการแสดง
เวลาส่องไฟ หากเป็นการแสดง concert จะยิงหรือส่องแสงจากด้านหลังมาทางด้านคนดู กดต่ำลงนิดหน่อยให้เป็น back lighting ไปในตัว หากเป็นการแสดงทั่วไป...................... ......
>>>More
  การจัดแสงงานละครและการแสดงประเภทต่างๆ
ห้องที่จัดไว้สำหรับนักแสดงที่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อพักผ่อน ทำสมาธิและทบทวนบทเพื่อเตรียมตัวก่อนการแสดงจะเริ่มต้นขึ้น โดยปกติห้องนี้จะแยกออกจากห้องแต่งตัวและมักอยู่ใกล้กับเวที ...... ......
>>>More
  ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับฉาก แสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษต่างๆ
เทคนิคการติดตั้งฉากโดยการประกอบแผงฉากเข้าด้วยก้น 2 วิธี คือ........... ......
>>>More
  ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับฉาก แสง สี เสียง
Gaffer tape, Gaffer’s tape, gaff tape หรือ gaffa tape กาวที่ใช้เป็นกาวเหนียวแบบ Synthetic rubber adhesive แรงดึงดี นิยมใช้ในโรงละคร วงการภาพยนตร์ และวงการทีวี นิยมนำมาใช้กับการแสดงสดที่ต้องการสิ่งยึดรั้งที่ใช้เวลารวดเร็วในการประกอบงาน........... ......
>>>More
  การจัดแสง เสียง ภาพ และเทคนิคพิเศษต่างๆ สำหรับการแสดงที่มีพื้นที่เวทีขนาดเล็กและปานกลาง
รายการอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดแสง เสียง ภาพ และเทคนิคพิเศษต่างๆ สำหรับการแสดงที่มีพื้นที่เวทีขนาดเล็กและปานกลาง มีดังนี้....................
......
>>>More
  แสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษต่างๆ
พื้นที่การแสดงที่นักแสดงเคลื่อนที่ไปในระหว่างการแสดงจะมีแสงเลี้ยงอยู่เพื่อให้ผู้ชมแลเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนเวทีอย่างต่อเนื่องเป็นการเล่าเหตุการณ์ของเรื่องเรียงลำดับไปตามตำแหน่งต่างๆ.................. ......
>>>More
  หน้าที่ของแสงแก่การแสดงบนเวที
อุปกรณ์แสงที่ใช้ในการจัดแสงมีด้วยกันหลายลักษณะและมียี่ห้อที่แตกต่างกันไปมากมาย ดังนั้น ในเบื้องต้นผมจะแนะนำอุปกรณ์แต่ละชนิดไปเรื่อย ๆ ตามแต่หน้ากระดาษจะอำนวยให้ โดยจะเริ่มจากอุปกรณ์แสงชนิดโคมไฟ ซึ่งเป็นที่บรรจุต้นกำเนิดแสงที่เราสามารถนำมาใช้ส่องสว่างบนเวที ......
>>>More

หน้า: [ หน้าแรก ] [ ย้อนกลับ ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ ถัดไป ] [ หน้าสุดท้าย ]
Copyright © totalsoundmag.com 2012 | Webmail จำนวนผู้เข้าชม