เราเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ บทความทั้งหมดมีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่ มีความผิดตามกฎหมาย
   บทความทั่วไป
  การผสมสีแสง Additive color mixing
การผสมสีแสงตั้งแต่สองสีขึ้นไปให้ได้สีใหม่ขึ้นมา เกิดขึ้นได้โดยการส่องแสงสีจากแหล่ง กำเนิดแสงสองถึงสามแหล่งเข้าไปที่จุดเดียวกันบนเวที หรือ ............. ......
>>>More
  Ellipsoidal Reflector spotlight
มีระยะส่องแสงด้านหน้าไกลมากเกินกว่า 50 เมตร โดยที่มวลแสงไม่สูญหายมากนัก เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพ ........... ......
>>>More
  ผู้ออกแบบและการดูแบบแปลนแสง
ผู้ออกแบบแสงจะดูตามแบบแปลนแสง สั่งให้ขึ้นไฟทีละบาร์หรือทีละชุดเริ่มปรับโฟกัสจากด้านหน้าด้านใดด้านหนึ่งก่อน โดยมีคนควบคุมชุดหรี่แสงปรับแสงขึ้นให้....... ......
>>>More
  การจัดแสงแก่บริเวณการแสดง
การดำเนินงานจัดแสงให้แก่บริเวณที่นักแสดงเคลื่อนที่ไปในระหว่างการแสดงแบบใดก็ได้ โดยการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ต่างๆ กันตามแต่.................. ......
>>>More
  อุปกรณ์แสง
โคมแบบเฟร์อเนล(freh-nell) มีเมื่อปรับเลนส์ที่ได้ระยะโฟกัส ลำแสงจะมี มวลแสงเรียบเสมอกัน ขอบแสงจะจางไม่คมเข้ม(soft-edged beam) คุมพื้นที่มาก กว่าแบบเลนส์นูนประมาณเกือบ 1 เท่าซึ่ง.............. ......
>>>More
  ระบบการจัดแสง
Fresnel spotlight คือ โคมไฟแบบ short focal length แบบ step lens ทำให้มีความเข้มของแสงมากกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับแบบ Profile spot ซึ่งมีกำลังวัตต์เท่ากัน ......
>>>More
ระบบการจัดแส
Fresnel spotlight คือ โคมไฟแบบ short focal length แบบ step lens ทำให้มีความเข้มของแสงมากกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับแบบ Profile spot ซึ่งมีกำลังวัตต์เท่ากัน............... ......
>>>More
  การต่อระบบแสงขนาดกะทัดรัดเพื่อใช้กับการแสดงในห้องเรียน
ห้องเรียนตามโรงเรียนต่างๆ หรือแม้แต่ในระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย สามารถที่จะจัดไฟให้แก่การแสดงหน้าห้องเรียนได้อย่างหลากหลายเทียบเท่ากับการแสดงบนเวทีขนาดใหญ่.............. ......
>>>More
  ระบบไฟเวทีเพื่อการแสดง
โคมแบบPAR 64 ที่ใช้กันในการแสดงคนเสิร์ต ส่องทั้งบริเวณสำคัญบนเวที ส่องไปทางคนดู สร้างสีสันบรรยากาศได้สวยงามในการแสดงทั่ว ๆ ไป เรียกว่า....... ......
>>>More
  จัดแสงกันอย่างไร
การแสดงคอนเสิร์ต ส่องทั้งบริเวณสำคัญบนเวที ส่องไปทางคนดู สร้างสีสันบรรยากาศได้สวยงามในการแสดงทั่ว ๆ ไป เรียกว่า.......... ......
>>>More

หน้า: [ หน้าแรก ] [ ย้อนกลับ ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ] [ ถัดไป ] [ หน้าสุดท้าย ]
Copyright © totalsoundmag.com 2012 | Webmail จำนวนผู้เข้าชม