Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   บทความแสง
  แสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษต่างๆ
พื้นที่การแสดงที่นักแสดงเคลื่อนที่ไปในระหว่างการแสดงจะมีแสงเลี้ยงอยู่เพื่อให้ผู้ชมแลเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนเวทีอย่างต่อเนื่องเป็นการเล่าเหตุการณ์ของเรื่องเรียงลำดับไปตามตำแหน่งต่างๆ.................. ......
>>>More
  หน้าที่ของแสงแก่การแสดงบนเวที
อุปกรณ์แสงที่ใช้ในการจัดแสงมีด้วยกันหลายลักษณะและมียี่ห้อที่แตกต่างกันไปมากมาย ดังนั้น ในเบื้องต้นผมจะแนะนำอุปกรณ์แต่ละชนิดไปเรื่อย ๆ ตามแต่หน้ากระดาษจะอำนวยให้ โดยจะเริ่มจากอุปกรณ์แสงชนิดโคมไฟ ซึ่งเป็นที่บรรจุต้นกำเนิดแสงที่เราสามารถนำมาใช้ส่องสว่างบนเวที ......
>>>More
ศัพท์แสงที่ควรรู้ ตอน 3
Alcove เวิ้งสำหรับตั้งเตียง หรือเครื่องประกอบฉากชนิดต่าง ๆ นิยมทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการจัดฉาก เป็นการใส่กรอบส่วน ต่าง ๆ ที่เราต้องการจะเน้นให้แลเห็นเด่นชัด ทำให้เกิดความน่าสนใจ และในกรณีที่การแสดงมี่เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เหตุการณ์แร ......
>>>More
การออกแบบแสงและการจัดแสง การแสดงละครเวทีและการแสดงประเภทอื่น ๆ ตอน3
ภายหลังจากที่จัดทำแบบแปลนไลท์พล็อท # 3 แสดงการแบ่งพื้นที่การแสดงออก เป็นส่วน ๆ อย่างละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาจึงกำหนดอุปกรณ์ลงแบบแปลนแบบคร่าว ๆ อุปกรณ์ที่เลือกสรร ควรเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสต๊อกก่อนเท่านั้น เบื้องต้นต้องเน้นอุปกรณ์ส่องพื้นที่การแสดงแต่ละพื้นที่ เพื่อควบคุมพื้นที่สำหรับการแสดง ......
>>>More
ขั้นตอนการออกแบบแสงและการจัดแสงแก่การแสดงละครเวทีตอน 4
ผมจะให้ดูแบบแปลนต่อนะครับว่าต่อไปทำอะไร และในเดือนมิถุนายน จะมีทีมงานละครจากญี่ปุ่นมาจัดการแสดงที่ภาควิชาศิลปะการละคร โดยมีแจแปนฟาวเดชั่นเป็นผู้ให้ความสนับสนุน ผมมีหน้าประสานงานด้านเทคนิค เลยจะนำวิธีการทำงานแบบญี่ปุ่นมานำเสนอต่อ จะได้เห็นแนวความคิดและวิธีการดำเนินงานของเขาว่าเป็นอย่างไร ......
>>>More
ขั้นตอนการออกแบบแสงและการจัดแสง การแสดงละครเวทีและการแสดง ตอน2
ตลอดเวลา เพราะส่วนใหญ่ติดเรียนรายวิชาอื่น ๆ พอมีเวลาว่างพร้อมกันโรงละครก็ไม่ว่างเพราะมีการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ ภายในห้อง จึงทำให้งานล่าช้า จำเป็นต้องจ้างคนทำงานมาช่วยประกอบการติดตั้ง แก้ไขปัญหาไฟไม่ติด ปลั๊กบนเพดานหลวม สายขาด ฯลฯ เมื่อได้ช่างไฟมาช่วย 2 คน งานจึงเดินไปได้อย่างราบรื่น ......
>>>More
ศััพท์แสงที่ควรรู้ ตอน 2
Dips

ช่องลับเล็ก ๆ บนพื้นเวที อันเป็นที่ติดตั้งปลั๊กปล่อยออก Outlets หรือ electrical sockets ที่เรียกแบบอเมริกันว่า floor pockets ช่องนี้จะมีฝาปิดที่เป็นโลหะที่ เคลือบผิวด้วยสารกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อเป็นฉนวนกันไฟแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ไปในตัว แม้มีน้ำหยดลงบนฝาครอบนี้ กระ ......
>>>More
ศัพท์แสงที่ควรรู้ ตอน 1
Black light - หลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนท์ขนาดความยาว 4 ฟุต (UV fluorescent tube)บางยี่ห้อจะทำเป็นหลอดกลม ที่บรรจุสารเคมีชนิดพิเศษที่เมื่อได้รับประจุไฟฟ้าจะเปล่งรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตที่ตามองไม่เห็น(ยกเว้นเมื่อมองตรงไปที่หลอดจะมีแสงเรืองรองออกม่วง ๆ อย่าจ้องมองนานเพราะจะทำให้ตาเสีย) แต่จะมีปฏิกิริยาต่อวั ......
>>>More
ขั้นตอนการออกแบบแสงและการจัดแสง การแสดงละครเวทีและการแสดง ตอน1
บังเอิญจังหวะนี้ผมมีผลงานการออกแบบแสงให้แก่ การแสดงชุด “ตาดู หูชิม” ของภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับการแสดงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ น่าจะเป็นตัวอย่างการจัดแสงได้โชว์หนึ่ง โดยปรกติภาควิชานี้จะจัดทำละครทุกภาคการศึกษา ละครที่คัดสรรมาแสดงมักเป็นละครแบบด ......
>>>More

หน้า: [ หน้าแรก ] [ ย้อนกลับ ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4
 
ค่าสมาชิกปีละ 500 ชำระค่าสมาชิกโดยการโอนเงินมาที่ ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเดอะคริสตัล บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 906-0-03838-8 ชื่อบัญชี อรวรรณ แย้มเอิบสิน
user:
  pass:
 
Copyright © totalsoundmag.com 2012 | Webmail จำนวนผู้เข้าชม