เราเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ บทความทั้งหมดมีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่ มีความผิดตามกฎหมาย
   บทความทั่วไป
  Profile spot light
Soft lens spot light เป็นโคมที่เหมาะสมสำหรับ......... ......
>>>More
  Dimmable
อุปกรณ์แสงใด ๆ ที่สามารถปรับหรี่แสงสว่างหรือความเข้มของแสงได้ ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์แบบ........... ......
>>>More
  Fly space
มาจากคำเต็มว่า fly space overhead เป็นส่วนที่ว่าง.......... ......
>>>More
  Ellipsoidal Reflector spotlight
แม้จะเป็นโคมลักษณะเดียวกันคือมีส่วนประกอบเหมือนกัน วัตต์ต่อวัตต์เท่ากัน แต่....... ......
>>>More
  การจัดแสงสถานที่จัดการแสดง
Fresnel spotlight "RANK STRAND PRELUDE" 500 - 650 w มักนิยมใช้ติดตั้งพื้นที่ด้านในของเวที เป็นโคมแบบ short throw ใช้งานได้ดีมาก............. ......
>>>More
  Dance Lighting
การจัดแสงให้แก่การแสดงระบำ การเต้นรำ รำฟ้อน มักต้องอยู่บนพื้นฐานของแสงที่มาจากมุมแปลกๆ ที่ไม่ปกติ เช่น ... ......
>>>More
   Backstage ,Center stage , Downstage
เรานิยมแบ่งพื้นเวทีออกเป็นส่วนๆ เพื่อความสะดวกในการทำงาน........... ......
>>>More
  บาร์แขวนอุปกรณ์แสง
บาร์โลหะกลวงกลมท่อนยาวที่มีหน้าตัดประมาณ 2 นิ้วครึ่ง เป็นโลหะที่มีความแข็งไม่แตกไม่หักง่าย แขวนด้วย..... ......
>>>More
  Electrical batten
บาร์แขวนอุปกรณ์แสงที่เรียก electrical batten มักทำจากท่อโลหะหนาสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 2 ¾ นิ้ว หรือตามแต่ชนิดของเหล็กยึดรูปตัวซีหรือตัวจีที่เรียกว่า C-clamp หรือ G-clamp .......
......
>>>More
  Dimmer board
ชุดควบคุมการหรี่แสงแบบมืออาชีพ ........... ......
>>>More

หน้า: [ หน้าแรก ] [ ย้อนกลับ ] [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ ถัดไป ] [ หน้าสุดท้าย ]
Copyright © totalsoundmag.com 2012 | Webmail จำนวนผู้เข้าชม