Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   บทความแสง
  ระบบการจัดแสง
Fresnel spotlight คือ โคมไฟแบบ short focal length แบบ step lens ทำให้มีความเข้มของแสงมากกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับแบบ Profile spot ซึ่งมีกำลังวัตต์เท่ากัน ......
>>>More
ระบบการจัดแส
Fresnel spotlight คือ โคมไฟแบบ short focal length แบบ step lens ทำให้มีความเข้มของแสงมากกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับแบบ Profile spot ซึ่งมีกำลังวัตต์เท่ากัน............... ......
>>>More
  การต่อระบบแสงขนาดกะทัดรัดเพื่อใช้กับการแสดงในห้องเรียน
ห้องเรียนตามโรงเรียนต่างๆ หรือแม้แต่ในระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย สามารถที่จะจัดไฟให้แก่การแสดงหน้าห้องเรียนได้อย่างหลากหลายเทียบเท่ากับการแสดงบนเวทีขนาดใหญ่.............. ......
>>>More
  ระบบไฟเวทีเพื่อการแสดง
โคมแบบPAR 64 ที่ใช้กันในการแสดงคนเสิร์ต ส่องทั้งบริเวณสำคัญบนเวที ส่องไปทางคนดู สร้างสีสันบรรยากาศได้สวยงามในการแสดงทั่ว ๆ ไป เรียกว่า....... ......
>>>More
  จัดแสงกันอย่างไร
การแสดงคอนเสิร์ต ส่องทั้งบริเวณสำคัญบนเวที ส่องไปทางคนดู สร้างสีสันบรรยากาศได้สวยงามในการแสดงทั่ว ๆ ไป เรียกว่า.......... ......
>>>More
  'Grid' โครงเหล็กตามขวางเหนือเวที
คานเหล็กยาวเรียงเป็นระยะแผ่ตามแนวความกว้างของเวที ตั้งอยู่ใต้หลังคาและเป็นส่วนของโครงสร้างโรงละครที่รับน้ำหนักที่อยู่สูงที่สุด ใช้สำหรับ...... ......
>>>More
  ม่านกันไฟ หรือ ม่านนิรภัย หรือ ม่านกันไฟลาม
......
>>>More
  อุปกรณ์แสง เสียง ภาพ และเทคนิคพิเศษ
ระบบไฟเวทีเพื่อการแสดง ใช้สร้างสรรค์ภาพเงาของวัตถุให้ปรากฏใกล้ไกลจากผ้ารับภาพผืนใหญ่ด้านในของเวที...................
......
>>>More
  อุปกรณ์แสง เสียง ภาพ และเทคนิคพิเศษ
โคมไฟแบบกระจายแสงที่ใช้ส่องพื้นที่ทั่วไปที่อยู่ด้านในของเวที จะกระจายแสงได้กว้าง ยิ่งห่างเท่าใดแสงก็ยิ่งกระจายกว้างขึ้นเท่านั้น............ ......
>>>More
  ระบบไฟเวทีเพื่อการแสดง
เวลาส่องไฟ หากเป็นการแสดง concert จะยิงหรือส่องแสงจากด้านหลังมาทางด้านคนดู กดต่ำลงนิดหน่อยให้เป็น back lighting ไปในตัว หากเป็นการแสดงทั่วไป...................... ......
>>>More

หน้า: [ หน้าแรก ] [ ย้อนกลับ ] [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ ถัดไป ] [ หน้าสุดท้าย ]
 
ค่าสมาชิกปีละ 500 ชำระค่าสมาชิกโดยการโอนเงินมาที่ ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเดอะคริสตัล บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 906-0-03838-8 ชื่อบัญชี อรวรรณ แย้มเอิบสิน
user:
  pass:
 
Copyright © totalsoundmag.com 2012 | Webmail จำนวนผู้เข้าชม